Văn phòng làm việc mở MC²

Văn phòng làm việc mở MC²

Văn phòng làm việc mở MC² Bước đầu tiên là hình dung một nơi làm việc nơi nhóm có thể kết hợp với không gian rộng rãi để hợp tác và tạo ra.

Thiết kế một văn phòng mở cho phép ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn xuyên qua không gian càng xa càng tốt, và giữ các không gian kín đến tận lõi. 

Nhận thức được tính chất công việc của MC², xây dựng một thư viện tài nguyên đầy đủ cũng như nhiều cuộc họp và chia ra các không gian cả riêng tư và bán riêng để khuyến khích trò chuyện và kể chuyện. 

Một không gian cà phê hiện đang mời gọi với tầm nhìn toàn cảnh trong khi không làm gián đoạn công việc hàng ngày, kết quả đóng vai trò là trung tâm cho các cuộc họp, họp mặt và sử dụng đa chức năng khi cần thiết.

Trả lời